Τηλέφωνα: 210.9751383 – 6944464544 - Email:info@alogdianakisorl.gr

Καναλολιθίαση-Κυπελλολιθίαση

Καναλολιθίαση-Κυπελολιθίαση

Έχουμε δύο λαβύρινθους (ένα σε κάθε αυτί). Ο κάθε λαβύρινθος αποτελείται από δύο τμήματα, το πρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα. Το πρόσθιο τμήμα λέγεται κοχλίας και είναι το όργανο το οποίο μας επιτρέπει να ακούμε ήχους και ομιλία.

Ο οπίσθιος λαβύρινθος αποτελείται από τρείς ημικύκλιους σωλήνες και δύο άλλα μικρά όργανα που ονομάζονται κυστίδια.
λαβύρινθοι

Οι ημικύκλιοι σωλήνες ενημερώνουν τον εγκέφαλο για την περιστροφή της κεφαλής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ τα κυστίδια ενημερώνουν τον εγκέφαλο για οποιαδήποτε μετακίνηση της κεφαλής προς τα εμπρός πίσω κάτω επάνω κλπ.

Εάν πχ στρέψουμε το κεφάλι μας προς τα δεξιά ο εγκέφαλος θα ενημερωθεί για αυτήν την περιστροφή από τους ημικύκλιους σωλήνες ενώ εάν μετακινηθούμε με επιτάχυνση με το αυτοκίνητό μας προς τα εμπρός ο εγκέφαλος θα ενημερωθεί για την μετακίνηση αυτήν από τα κυστίδια.

Το ένα από τα δύο κυστίδια ονομάζεται ελλειπτικό και για να επιτελέσει την λειτουργία του χρησιμοποιεί κάποιους κρυστάλλους ασβεστίου.

Κάποιες φορές ένας αριθμός κρυστάλλων ασβεστίου αποκολλιούνται από το ελλειπτικό κυστίδιο και εισέρχονται μέσα σε κάποιο ημικύκλιο σωλήνα.

Η είσοδος αυτών των κρυστάλλων ασβεστίου μέσα σε ένα ημικύκλιο σωλήνα προκαλεί πρόβλημα στην λειτουργία του ημικύκλιου σωλήνα με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αισθάνεται ίλιγγο και ζάλη. Συνηθέστερα οι κρύσταλλοι ασβεστίου εισέρχονται στον οπίσθιο ημικύκλιο σωλήνα, λιγότερο συχνά στον οριζόντιο ημικύκλιο σωλήνα και σπάνια στον πρόσθιο κάθετο ημικύκλιο σωλήνα.

Βλέπε στο youtube: Understand BPPV in one minute
https://youtu.be/Xx5dUvtUGbE
Mε τις δοκιμασίες – tests στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής με ίλιγγο προσπαθεί ο ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος να αντιληφθεί εάν ό ίλιγγος του ασθενούς οφείλεται σε μετακίνηση κρυστάλλων από το ελλειπτικό κυστίδιο σε κάποιο ημικύκλιο σωλήνα. Εάν εξακριβωθεί ότι οι κρύσταλλοι έχουν εισέλθει σε κάποιο ημικύκλιο σωλήνα τότε γίνονται χειρισμοί ώστε να μετακινηθούν οι κρύσταλλοι από τον πάσχοντα ημικύκλιο σωλήνα εντός του ελλειπτικού κυστιδίου και να εξαλειφθεί ό ίλιγγος.