Τηλέφωνα: 210.9751383 – 6944464544 - Email:info@alogdianakisorl.gr

Υπνική άπνοια : Έλεγχος – Εξετάσεις & Διάγνωση

laryggas

Άπνοια ύπνου: Έλεγχος & Εξετάσεις για υπνική άπνοια

Τα ερωτήματα που τίθενται και προσπαθούμε να απαντήσουμε κατά τον έλεγχο ενός ατόμου που πιθανόν πάσχει από σύνδρομο υπνικής άπνοιας είναι τα παρακάτω:
Συμπτώματα
  1. Εάν ο εξεταζόμενος κάνει αποφρακτικές άπνοιες – υπόπνοιες.
  2. Τη σοβαρότητα του συνδρόμου των απνοιών – υποπνοιών αποφρακτικού τύπου, από το οποίο πάσχει ο εξεταζόμενος.
  3. Σε ποιο επίπεδο αποφράσσεται ο φάρυγγας, στην διάρκεια των απνοιών –υποπνοιών (στο επίπεδο της μαλθακής υπερώας ή στο επίπεδο της βάσεως γλώσσας ή και στα δύο επίπεδα).
  4. Εάν η απόφραξη του φάρυγγα του εξεταζομένου, κατά την διάρκεια της άπνοιας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη δύναμη σύγκλεισης που εφαρμόζεται στον φάρυγγα, κατά την ώρα της άπνοιας, ή στην ελαττωματική δράση των μυών της μαλθακής υπερώας και βάσεως της γλώσσας που διατηρούν και τον φάρυγγα ανοιχτό.

Υπνική άπνοια: Εξετάσεις

Κλινικός & εργαστηριακός έλεγχος, των ανθρώπων που πιθανόν πάσχουν από το σύνδρομο της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.
Οι άνθρωποι, που πιθανόν, πάσχουν από το σύνδρομο υποβάλλονται σε:
  1. Κλινικό και ενδοσκοπικό έλεγχο, για να ανευρεθούν πιθανά μηχανικά εμπόδια που προκαλούν τις άπνοιες υπόπνοιες.
  2. Μελέτη ύπνου, για να επιβεβαιωθούν οι άπνοιες – υπόπνοιες, αλλά και η σοβαρότητα αυτών.
  3. Ακτινογραφία κεφαλομετρική. Με την ακτινογραφία αυτή, όπως και με τον ενδοσκοπικό έλεγχο, κατανοούμε καλύτερα το επίπεδο απόφραξης του φάρυγγα. Δηλαδή εάν ο φάρυγγας κλείνει στο επίπεδο της μαλθακής υπερώας ή της βάσεως της γλώσσας ή και στα δύο επίπεδα.

 

Συσκευή οξυμετρίας για διάγνωση υπνικής άπνοιας

Προτού, υποβληθεί ο πιθανότατα πάσχων από το σύνδρομο ασθενής, σε μελέτη ύπνου μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συσκευή, που θα του επιτρέψει να καταλάβει εάν κάνει άπνοιες – υπόπνοιες και εν μέρει την σοβαρότητα αυτών. Η συσκευή αυτή έχει μέγεθος ρολογιού και την τοποθετεί ο εξεταζόμενος στον καρπό του χεριού του λίγο πριν κοιμηθεί. Η συσκευή αυτή καταγράφει τις άπνοιες – υπόπνοιες, όλη την νύχτα, ενώ ο εξεταζόμενος κοιμάται σπίτι του. Την επόμενη ημέρα, η συσκευή συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει ειδικό πρόγραμμα, το οποίο μας δείχνει τον αριθμό απνοιών – υποπνοιών του εξεταζόμενου. Η λειτουργία της συσκευής (οξύμετρο) στηρίζεται στην μέτρηση της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος, που είναι συνδεδεμένη με οξυγόνο. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια ουσία των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος, που μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς.

Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης διαθέτει ορισμένες θέσεις σύνδεσης με οξυγόνο. Εάν κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης βρει επαρκή ποσότητα οξυγόνου στους πνεύμονες, θα συνδέσει το 96% – 100% των θέσεων σύνδεσης με οξυγόνο, με μόρια οξυγόνου, για να το μεταφέρει στους ιστούς. Εάν τα μόρια της αιμοσφαιρίνης βρουν λίγο οξυγόνο στους πνεύμονες, θα συνδέσουν λιγότερο ποσοστό πχ. 85% των θέσεων σύνδεσης με οξυγόνο, με μόρια οξυγόνου.

Τα μόρια της αιμοσφαιρίνης που θα περάσουν από τους πνεύμονες, μετά από ένα επεισόδιο αποφρακτικής άπνοιας ή υπόπνοιας, δεν θα βρουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου στους πνεύμονες και για αυτό το λόγο κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης θα δεσμεύσει μικρότερη ποσότητα οξυγόνου από ότι θα μπορούσε να δεσμεύσει, εάν υπήρχε επάρκεια οξυγόνου στους πνεύμονες.

Η συσκευή αυτή, θα μετρήσει την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος, που είναι συνδεδεμένη με οξυγόνο. Δηλ. μετά από μια κανονική αναπνοή η συσκευή θα μας δείξει ότι η αιμοσφαιρίνη έχει συνδεθεί με πολύ οξυγόνο (το 96%-100% της αιμοσφαιρίνης είναι συνδεδεμένο με οξυγόνο), ενώ μετά από μια άπνοια ή υπόπνοια, θα μας δείξει ότι η αιμοσφαιρίνη έχει συνδεθεί με λιγότερο οξυγόνο ( πχ. το 85% ή 90% αιμοσφαιρίνης είναι συνδεδεμένο με οξυγόνο).

Η συσκευή αυτή διακρίνεται για την ευαισθησία της (γιατί θα καταγράψει την ελαττωμένη σύνδεση της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο, αλλά δεν διακρίνεται για την ειδικότητα της. Δηλ, εάν άλλες αιτίες, προκαλέσουν ελάττωση της ποσότητος του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες κατά την αναπνοή, και άρα ελάττωση και του οξυγόνου, η συσκευή θα καταγράψει και πάλι άπνοιες υπόπνοιες, χωρίς να υπάρχουν. Για αυτό τον λόγο, εάν ένας άνθρωπος, που υποβάλλεται σε έλεγχο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, εξακριβωθεί με την χρήση της συσκευής, ότι το 96%-100% της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος συνδέεται με οξυγόνο, τότε δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε μελέτη ύπνου. Αλλά εάν διαπιστωθεί ότι λιγότερο από το 90% – 92% της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος συνδέεται με οξυγόνο, τότε είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάζει άπνοιες υπόπνοιες, κατά την διάρκεια του ύπνου του και για αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσει σε μελέτη ύπνου.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον Εξειδικευμένο στην υπνική άπνοια ωτορινολαρυγγολόγο Δρ. Ευάγγελο Αλογδιανάκη

Υπνική άπνοια & υπόπνοια

Υπνική άπνοια Θεραπεία

  • Επικοινωνήστε με το ιατρό

     Συμφωνώ το email μου να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση και να αποθηκευτεί για μελλοντική επικοινωνία