Τηλέφωνα: 210.9751383 – 6944464544 - Email:info@alogdianakisorl.gr

Παραρρινοκολπίτιδα : Θεραπεία Συντηρητική ή με Χειρουργείο

laryggas

Παραρρινοκολπίτιδα : Η Θεραπεία

Η θεραπεία της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ασθενούς μπορεί να είναι :

 1. Συντηρητική
 2. Χειρουργική

Συντηρητική Θεραπεία Οξείας παραρρινοκολπίτιδας

Η θεραπεία της οξείας  παραρρινοκολπίτιδας συνίσταται:

 

 1. Στον καθαρισμό της μύτης από τις βλεννοπυώδεις εκκρίσεις (ρινοπλύσεις)
 2. Στη διάνοιξη, κατά το δυνατόν των προθαλάμων, ώστε να μπορούν να δέχονται τις πυώδεις εκκρίσεις από τους παραρρίνιους κόλπους και να τις μεταφέρουν στην μύτη. (χρήση για μικρό χρονικό διάστημα, αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων πχ otrivin)
 3. Στη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, για την εξάλειψη των μικροβίων.

 

Συντηρητική Θεραπεία χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας

 

Η θεραπεία της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας είναι κατ’ αρχήν συντηρητική, δηλαδή χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. Εάν όμως παρ’ όλη την φαρμακευτική αγωγή, η οποία χορηγείται κατ” επανάλειψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα δεν ελέγχεται, τότε ο πάσχων υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

 

 

Εάν η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα οφείλεται σε μικροβιακή φλεγμονή, η χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού και της κατάλληλης τοπικής θεραπείας, μπορεί να θεραπεύσει ή να βελτιώσει την νόσο.

 

Εάν οφείλεται σε υπερευαισθησία σε ουσίες που ευρίσκονται σε μικροοργανισμούς, που έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά, μέσα στην μύτη και στους παραρρίνιους κόλπους, η χορήγηση της κατάλληλης τοπικής θεραπείας που σε ορισμένες χρονικές περιόδους θα συνδυάζεται με χορήγηση κορτιζόνης από το στόμα, θα βελτιώσουν τα συμπτώματα του ασθενούς.

 

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητος ο αλλεργιολογικός έλεγχος του πάσχοντος , για να εντοπισθούν οι ουσίες στις οποίες είναι υπερευαίσθητος ό ασθενής. Η ανεύρεση των ουσιών, που ευρίσκονται σε μικροοργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά μέσα στην μύτη και στους παραρρίνιους κόλπους του πάσχοντος, θα δώσει την δυνατότητα στον ασθενή, να προχωρήσει σε θεραπεία απευαισθητοποίησης. Η θεραπεία αυτή έχει ως στόχο να μην θεωρεί πλέον ο οργανισμός του πάσχοντος τις ουσίες στις οποίες είναι υπερευαίσθητος ότι είναι βλαβερές για αυτόν και να σταματήσει να τις καταπολεμά, προκαλώντας φλεγμονή.

 

Με τη συντηρητική θεραπεία χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας προσπαθούμε να παρέμβουμε στην φλεγμονή που έχει αναπτυχθεί στον βλεννογόνο της μύτης και των παραρρινίων κόλπων,είτε θεραπεύοντας την μικροβιακή φλεγμονή, είτε καταστέλλοντας την φλεγμονή που οφείλεται σε υπεραισθησία στις προαναφερόμενες ουσίες, χορηγώντας τοπική και ενίοτε θεραπεία από το στόμα, είτε θεραπεύοντας, εάν αυτό καταστεί δυνατόν, την υπερευαισθησία στις προαναφερόμενες ουσίες με την μέθοδο της απευαισθητοποίησης.

Χειρουργική Θεραπεία χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας

Σε περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν επαρκεί τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε χειρουργείο.

Παραρρινοκολπίτιδα : Θεραπεία με χειρουργείο

Με την χειρουργική θεραπεία προσπαθούμε να:

 • Θεραπεύσουμε την χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, όταν αυτή οφείλεται είτε σε μικρόβια, που είναι ανθεκτικά στα κατ’ επανάλειψη χορηγούμενα αντιβιοτικά (πχ. BIOFILMS), είτε σε άλλους μικροοργανισμούς που δεν καταστρέφονται με αντιβιοτικά (πχ. Μυκήτωμα). Ο ανωτέρω σκοπός επιτυγχάνεται όταν:
 1. Αφαιρέσουμε τον παθολογικό βλεννογόνο του πάσχοντος παραρρινίου κόλπου, στον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα ανθεκτικά στην αντιβίοση μικρόβια, ή αφαιρώντας τον παθολογικό ιστό, που είναι το αποτέλεσμα της φλεγμονής του βλεννογόνου του πάσχοντος παραρρινίου κόλπου, με κάποιο μικροοργανισμό (μυκήτωμα).
 2. Διευρύνουμε τα στόμια των πασχόντων παραρρινίων κόλπων και των πασχόντων <προθαλάμων>, έτσι ώστε να αερίζονται οι πάσχοντες παραρρίνιοι κόλποι και να εισέρχεται η τοπική θεραπεία μέσα σε αυτούς, υπό μορφή spray ή πλύσεων.

Όταν η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα οφείλεται σε υπερευαισθησία του ασθενούς σε ουσίες, που όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε αβλαβείς μικροοργανισμούς που ενδημούν στην μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους, να δημιουργήσουμε συνθήκες όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ώστε να δρα η τοπική φαρμακευτική αγωγή πιο αποτελεσματικά.
Ουσιαστικά, οι πάσχουσες παραρρίνιες κοιλότητες συμπεριφέρονται σαν κλειστές κοιλότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί:

 1. Τα στόμια των παραρρινίων κόλπων και των προθαλάμων είναι στενά
 2. Λόγω της φλεγμονής του βλεννογόνου των πασχόντων παραρρινίων κόλπων, οποιαδήποτε και να είναι η αιτιολογία, έχει προκληθεί οίδημα (πρήξιμο) του βλεννογόνου, που κλείνει πιο πολύ, τα ήδη στενά στόμια των παραρρινίων κόλπων και <προθαλάμων>.

Ε
πιπρόσθετα, η φλεγμονή προκαλεί υπερπαραγωγή εκκρίσεων και αναστολή λειτουργίας των τριχιδίων που μεταφέρουν τις εκκρίσεις από τους πάσχοντες παραρρίνιους κόλπους, διαμέσου των <προθαλάμων>, στην μύτη. οι προαναφερόμενες παθολογικές αλλαγές, επί των πασχόντων παραρρινίων κόλπων έχουν ως αποτέλεσμα οι πάσχοντες κόλποι να γεμίζουν από εκκρίσεις, γιατί δεν μπορούν να τις αποβάλλουν στην μύτη.
Οι εκκρίσεις αυτές, αποτελούν θρεπτικό υλικό για τα μικρόβια, με αποτέλεσμα συχνά μια χρόνια παραρρινοκολπίτιδα να μετατρέπεται σε οξεία παραρρινοκολπίτιδα.
Επιπρόσθετα το οίδημα του βλεννογόνου των πασχόντων κόλπων, εάν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μετατραπεί σε πολύποδες.

Σκοπός χειρουργικής επέμβασης

Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι να μετατρέψουμε τις πάσχουσες παραρρίνιες κοιλότητες, από κλειστές σε ανοιχτές. Δηλαδή να διευρύνουμε κατά το δυνατόν, τα στόμια των πασχόντων παραρρινίων κόλπων και των <προθαλάμων>.

sxima-1

sxima-2

Θεραπεία με χειρουργείο : Αποτέλεσμα

Με αυτό το χειρουργείο παραρρινοκολπίτιδας όπως προαναφέρθηκε:

 1. Οι πάσχουσες παραρρίνιες κοιλότητες αερίζονται καλύτερα
 2. Η τοπική θεραπεία υπό μορφή spray και πλύσεων φθάνει και στον πιο απομακρυσμένο παραρρίνιο κόλπο και δρα στον βλεννογόνο αυτού.

Η αποτελεσματική πλέον δράση της τοπικής θεραπείας, επί του πάσχοντος βλεννογόνου, ελαττώνει το οίδημα (πρήξιμο) του βλεννογόνου αλλά και τις εκκρίσεις που προέρχονται από τον απομακρυσμένο πάσχοντα παραρρίνιο κόλπο.

Επιπρόσθετα, επιβραδύνει ή και αναστέλλει την εκ νέου εμφάνιση νέων πολυπόδων.

Όταν πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω χειρουργικοί στόχοι και οι ασθενείς, καθημερινά εφαρμόζουν την τοπική φαρμακευτική αγωγή, που θα τους υποδείξει ο θεράπων ιατρός, τα συμπτώματα του ασθενούς, θα βελτιωθούν κατά πολύ.

sxima-3

Παραρρινοκολπίτιδα : Το χειρουργείο & το σύστημα Navigator

Το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης (Navigator) παραρρινίων κόλπων, επιτρέπει στον χειρουργό, να αναγνωρίσει με σημαντική ακρίβεια την ανατομία των παραρρινίων κόλπων, του ασθενή που χειρουργείται, κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης (Navigator)είναι ένας εξειδικευμένος υπολογιστής, στον οποίο έχει τοποθετηθεί προεγχειρητικά η αξονική τομογραφία των παραρρινίων κόλπων του ασθενή που θα χειρουργηθεί.
Επιπρόσθετα, ο υπολογιστής αυτός διαθέτει ειδικό λογισμικό, που του δίνει την δυνατότητα, διεγχειρητικά, να διαβάζει την προεγχειρητική αξονική τομογραφία παραρρινίων κόλπων του ασθενή και να την προβάλει στην οθόνη του. Συγχρόνως έχει την δυνατότητα, ορισμένα σημεία σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί σε χειρουργικά εργαλεία, και χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της επέμβασης, να τα αναγνωρίζει και να τα απεικονίζει στην οθόνη του.
Εάν πχ. ο χειρουργός κατά την διάρκεια του χειρουργείου, έχει τοποθετήσει ένα σημείο σήμανσης στην άκρη του ρύγχους αναρρόφησης και το μετακινεί μέσα στην μύτη και στους παραρρίνιους κόλπους, θα βλέπει την απεικόνιση του σημείου σήμανσης, που είναι τοποθετημένη στην άκρη της αναρρόφησης, να μετακινείται σαν κουκίδα ή σαν σταυρός μέσα στις διάφορες τομές της αξονικής τομογραφίας που προβάλλεται στην οθόνη του εξιδικευμένου υπολογιστή.
Ο χειρουργός ,θα χρειαστεί πολλές φορές, να αφαιρέσει παθολογία από περιοχές των παραρρινίων κόλπων που γειτνιάζουν με το μάτι ή τον εγκέφαλο ή άλλες ευαίσθητες ανατομικές δομές (πχ. αρτηρίες). Οι χειρισμοί των χειρουργικών εργαλείων πρέπει να είναι ακριβείς έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές.

 

Σε τι βοηθά στο χειρουργείο το σύστημα Navigator ;

 • Με την χρήση του navigator ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες επιπλοκών και ελέγχεται καλύτερα η πάθηση του ασθενούς, για την οποία και χειρουργείται.
 • Το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης (Navigator) παραρρινίων κόλπων, δίνει την δυνατότητα στον χειρουργό, να αναγνωρίσει σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή ,την ακριβή θέση των χειρουργικών εργαλείων σε σχέση με το μάτι, τον εγκέφαλο και τις άλλες ευαίσθητες ανατομικές δομές, έτσι να μην προκληθούν επιπλοκές.


Παρακολουθείστε το video από το χειρουργείο παραρρινοκολπίτιδας με navigator

navigator


Στο παραπάνω video καταγράφεται το οπτικό πεδίο που βλέπει ο χειρουργός μέσα από την οθόνη του navigator, κατά την διάρκεια μιας επέμβασης. Στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο της οθόνης, ο χειρουργός βλέπει το χειρουργικό του πεδίο, ενώ στα άλλα τρία τεταρτημόρια της οθόνης βλέπει εικόνες από την προεγχειρητική αξονική τομογραφία του ασθενή.

 • Στην άκρη του ρύγχους αναρρόφησης έχει τοποθετηθεί το σημείο σήμανσης.
 • Όταν ο χειρουργός εισάγει και μετακινεί το ρύγχος της αναρρόφησης στο χειρουργικό του πεδίο, θα αναγνωρίζει το σημείο σήμανσης και στα τέσσερα τεταρτημόρια της οθόνης του.
 • Στo κάτω αριστερό τεταρτημόριο θα βλέπει το σημείο σήμανσης στο άκρο του ρύγχους αναρρόφησης, ενώ στά άλλα τρία τεταρτημόρια θα αναγνωρίζει το σημείο σήμανσης ως μια κουκίδα που προσδιορίζεται από την τομή δύο πράσινων καθέτων γραμμών (σταυρός). Το navigator δηλαδή μας προσδιορίζει με ακρίβεια, διά μέσου του σημείου σήμανσης, την θέση που έχει ανα πάσα στιγμή το χειρουργικό μας εργαλείο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ρύγχος αναρρόφησης μέσα στην κοιλότητες της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων. Αυτό σημαίνει ότι ο χειρουργός :
 1. Βλέπει κάθε στιγμή, την σχέση του χειρουργικού του εργαλείου με τον εγκέφαλο, το μάτι, τα μεγάλα αγγεία και νεύρα (εαν είναι κοντά ή μακριά από αυτά τα ευγενή όργανα)
 2. Επιτυγχάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους στόχους της χειρουργικής επέμβασης.

Μετά το χειρουργείο

Η χειρουργική αντιμετώπιση της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας συμβάλλει αποφασιστικά στην θεραπεία αυτής.
Εάν όμως ο πάσχων δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και δεν εφαρμόζει καθημερινά την τοπική θεραπεία του (υπό μορφή ρινοπλύσεων και spray) στην μύτη και στους πλέον <ανοιχτούς> παραρρίνιους κόλπους, τότε οι εκκρίσεις θα αυξηθούν ξανά, το μπούκωμα θα επανέλθει (οίδημα (πρήξιμο) βλεννογόνου, πολύποδες) και το αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο, μεταξύ των ματιών θα ξαναεμφανιστεί.
Λέγεται ότι η θεραπεία της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας ενός ασθενούς που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση οφείλεται κατά 50% στον χειρουργό του και κατά 50% στον χειρουργημένο ασθενή, με την έννοια της συμμόρφωσης η μη του ασθενούς στην ορθή εφαρμογή της τοπικής θεραπείας στην μύτη και στους παραρρίνιους κόλπους.

Ποιες είναι οι αιτίες & τα συμπτώματα της παραρρινοκολπίτιδας ; Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον Εξειδικευμένο στην παραρρινοκολπίτιδα Ωτορινολαρυγγολόγο Δρ. Ευάγγελο Αλογδιανάκη.