Τηλέφωνα: 210.9751383 – 6944464544 - Email:info@alogdianakisorl.gr

Σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης (Navigation system)

Σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης  (Navigation system)

Το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης  (Navigation system) όταν χρησιμοποιείται στους  παραρρίνιους  κόλπους, επιτρέπει στον χειρουργό κατά την διάρκεια του χειρουργείου να  αναγνωρίσει  την θέση ενός χειρουργικού εργαλείου εντός του χειρουργικού πεδίου (μύτη-παραρρίνιοι κόλποι ασθενούς) και να προσδιορίσει με σημαντική ακρίβεια την θέση του χειρουργικού εργαλείου σε σχέση με τον εγκέφαλο, το μάτι και άλλες σημαντικές ανατομικές δομές. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια βλάβη στο μάτι, στο εγκέφαλο και στις άλλες ανατομικές δομές που βρίσκονται εντός ή πέριξ των παραρρινίων κόλπων και της μύτης.

Πως λειτουργεί το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης  (Navigation system).

Το σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης διαθέτει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο έχει εισαχθεί η προεγχειρητική αξονική τομογραφία του ασθενούς. Η οθόνη του συστήματος πλοήγησης δείχνει τις εικόνες τις αξονικής τομογραφίας του ασθενούς.

Ένα σημείο σήμανσης έχει τοποθετηθεί σε ένα χειρουργικό εργαλείο (συνήθως στο ρύγχος της αναρρόφησης). Το σημείο σήμανσης μπορεί να αναγνωρισθεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου στις εικόνες της προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας του ασθενούς, όταν αυτές προβάλλονται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συστήματος πλοήγησης.

Κατά την διάρκεια του χειρουργείου, το ρύγχος της αναρρόφησης  καθώς μετακινείται μέσα στην μύτη ή στους παραρρίνιους κόλπους  του ασθενούς αναγνωρίζεται (λόγο του σημείου σήμανσης που φέρει) στις εικόνες της προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας του ασθενούς (οι οποίες  εμφανίζονται στην   οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συστήματος πλοήγησης) σαν ένα σημείο που τέμνεται από δύο κάθετες γραμμές – σταυρούς (βλέπε Video  https://youtu.be/o3TuiNbIkq4).

Με αυτόν τον τρόπο ο χειρουργός αναγνωρίζει ανά πάσα στιγμή, κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, που βρίσκεται το ρύγχος της αναρρόφησης  σε σχέση με τον εγκέφαλο, το μάτι και άλλες σημαντικές ανατομικές δομές.

Σημείο σήμανσης μπορεί να τοποθετηθεί, εκτός του ρύγχους αναρρόφησης, στην άκρη και κάποιου άλλου χειρουργικού εργαλείου που χρησιμοποιείται στην επέμβαση με αποτέλεσμα καθώς μετακινείται η άκρη αυτού του εργαλείου  εντός της μύτης και των παραρρινίων κόλπων (κατά την διάρκεια της επέμβασης) να αναγνωρίζεται αυτή στις εικόνες της προεγχειρητικής τομογραφίας του ασθενούς.

Κατά συνέπεια, απομακρύνεται το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια βλάβη στο μάτι, στο εγκέφαλο και στις άλλες ανατομικές δομές που βρίσκονται εντός ή πέριξ των παραρρινίων κόλπων και της μύτης.