Τηλέφωνα: 210.9751383 – 6944464544 - Email:info@alogdianakisorl.gr

Μόρφωμα λάρυγγα & Βραχνή φωνή

laryggas

Μόρφωμα λάρυγγα (πολύποδας-κομβίο κ.α)

Οι φωνητικές χορδές βρίσκονται στον λάρυγγα. Έχουμε δύο φωνητικές χορδές και δύο νόθες φωνητικές χορδές. Εξαιτίας της λειτουργίας των φωνητικών χορδών μπορούμε και μιλάμε αλλά και αναπνέουμε.

sxima-1
Μιλάμε πάντα κατά την εκπνοή. Κατά την εισπνοή οι φωνητικές χορδές είναι ανοιχτές και για αυτό εισέρχεται αέρας στα πνευμόνια μας, ενώ όταν θέλουμε να μιλήσουμε (φώνηση) οι δύο φωνητικές χορδές θα πρέπει να έλθουν σε επαφή (μιλάμε πάντα κατά την εκπνοή).

Μόρφωμα λάρυγγα & βραχνή φωνή

Για να μιλήσουμε καθαρά, θα πρέπει οι φωνητικές χορδές να έχουν το φυσιολογικό τους χρώμα και σχήμα και κατά την διάρκεια της φώνησης να έρχονται σε επαφή τα έσω τοιχώματα των φωνητικών χορδών.
Εάν υπάρχει κάποια βλάβη, έστω και μικρή (πολύποδας, κομβίο, οίδημα κ.α) στο έσω τοίχωμα της μίας ή και των δύο φωνητικών χορδών ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι δύο φωνητικές χορδές κατά την διάρκεια της φώνησης τότε θα μιλάμε με βράγχος.

sxima-2

Ποια είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για το μόρφωμα λάρυγγα ; Επικοινωνήστε με τον Ωτορινολαρρυγγολόγο Δρ. Ευάγγελο Αλογδιανάκη και ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη θεραπεία που αφορά στη δική σας προσωπική περίπτωση.

  • Επικοινωνήστε με το ιατρό

     Συμφωνώ το email μου να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση και να αποθηκευτεί για μελλοντική επικοινωνία